voorbeden

voorbeden

Op zondag brengen we in de gebeden onze nood en dankbaarheid bij God. Daarbij noemen we geen namen (behalve bij geboorte en overlijden), tenzij daar door u om gevraagd wordt. Dus: heeft u persoonlijk iets, waarvan u wilt dat ervoor gedankt of gebeden wordt in het midden van de gemeente? Een jubileum, verjaardag, een andere blije gebeurtenis of juist ziekte en zorgen? Dan vragen we u om dit aan te geven. Dit kan in de week voorafgaand aan de dienst via het voorbedenboek (dat altijd voor in de kerk ligt) of schriftelijk, telefonisch, of via email aan de predikant. Ook voor iemand anders kunt u  dankgebed of voorbede aanvragen. Op deze manier bent u als gemeentelid nog meer betrokken bij de voorbeden. Denkt u er aan om van te voren even te vragen of de persoon in kwestie gebed in de dienst op prijs stelt.
terug