Algemeen Algemeen
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden voor het diaconaat. In het diaconaat laat de kerk haar gezicht aan de samenleving zien. Het is opkomen voor mensen die in de knel zitten door welke oorzaak dan ook. Dat geldt voor mensen dichtbij en ver weg. Wil ieder mens tot zijn of haar recht komen, kunnen meetellen zoals God dat gewild heeft, dan moet er nog veel veranderen in de samenleving. De diaconie wil daar haar bijdrage aan leveren.
Meer is te lezen in het beleidsplan [zie Onze Gemeente].

Contactpersonen:
voorzitter:

Mevr.A. de Groot-Osinga           tel:    0514-591320
                                                
Secretaris:
de heer Y.Braaksma                  tel: 0514-795101
                                                 e-mail: diaconie(at)pgwoudsend.nl
Penningmeester:
Mw.D.Schumm-Voorkamp   e-mail: dianaschumm(at)ziggo.nl
                                                 tel: 0514591226  / 0637607819
                                            
                                            
Mevr. C. Wouda-Cupido        
Mevr. G. van der Wal
 
 Administrateur:  (geen lid kerkenraad)
 Mevr.J. Postma             tel: 0514-591797
                                                  e-mail:admdiaconie(at)pgwoudsend.nl 
 
terug