Over ons Over ons

 

Dorpskerk

Iedere zondag is er een viering in De Karmel waarbij we u van harte uitnodigen.Eeuwenlang heeft op deze plek het geloof een belangrijke plek gehad. De gemeente is met haar tijd meegegaan. De diensten worden gehouden in de markante Waterstaatskerk uit de 19e eeuw.We zijn als gemeente blij dat we in deze kerk –die in 2009 werd uitgeroepen tot de mooiste kerk van Friesland- iedere zondag mogen vieren.

We weten ons door God geroepen tot het vormen van een gemeenschap,waar ruimte is voor navolging door Christus en waar we geïnspireerd worden door de Heilige Geest.Om kerk te zijn waar we vieren, leren, dienen en delen. Een kerk zijn die openstaat voor veranderingen maar waar we veranderingen wel kritisch met elkaar bespreken.             
Het omzien naar elkaar heeft een belangrijke plek en daarbij kijken we verder dan  kerkgrenzen.

De huidige predikant, ds. R. Bosman-Romkema, werd in  2008 - in verband met de verbouwing van de Karmel - in de sporthal van het Multifunctioneel Centrum “de Driuwpôlle” van Woudsend bevestigd. Misschien is die start wel symbolisch voor de manier waarop we in deze tijd kerk willen zijn. Niet een kerk die naar binnen gericht is maar een dorpskerk die er naast de gemeente ook voor het dorp wil zijn. Inmiddels is op verschillende manieren gebleken hoe we "dorpskerk" kunnen zijn. De Karmel is een huis om in te schuilen bij verdriet, een huis om God te loven en de Bijbel te openen, een huis van gebed, een huis vanwaar je als gezegend mens weer naar huis mag gaan. 
Lied 280 van het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk verwoord dit prachtig:


1. De vreugde voert ons naar dit huis waar’t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn?

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost, waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw Aangezicht, uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht, uw voorbedachte raad.

6. Vervul ons met een nieuw verstaan van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan het Brood, dat Gij ons breekt.

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht.

 

ds. R. Bosman-RomkemaPredikant

 

Ds. Renske Bosman-Romkema (1958) groeide op in Workum. In 1981 trouwde zij met Rob Bosman en verhuisde naar de provincie Utrecht. Ze verhuisden van Maarssen naar Vleuten. Daar werden hun drie kinderen geboren. In die periode was ds. Bosman-Romkema werkzaam in het onderwijs op verschillende scholen. In 1998 startte zij met de vooropleiding  theologie en bestudeerde Latijn en Grieks. In 1999 begon ze met de deeltijdopleiding theologie in Utrecht. Daar studeerde ze in maart 2005 af als theoloog. In april 2007 behaalde ze de papieren voor de kerkelijke opleiding. In die periode deed ze naast haar vicariaat in Nieuwegein ook ervaring op in de Protestantse Gemeente van Breukelen en Mijdrecht en werkte ze in ziekenhuis Oudenrijn in Utrecht in een team van geestelijk verzorgers. In het najaar van 2007 werd ze beroepen in haar eerste gemeente, de Protestantse Gemeente te Woudsend en omstreken.
contact:
e-mail: predikant@pgwoudsend.nl
tel: 0514-850710

 

 

 

 

 

 

 

terug