websites algemeen websites algemeen

www.pkn.nl                         welkom bij de Protestantse Kerk in Nederland

www.kerk in actie.nl           Diaconale en Missionaire projecten van de PKN

www.bijbelseplaatsen.nl    van Jeruzalem tot Rome en van de Ararat tot.....

www.biblia.net                    het on-line toegankelijk maken van div .bijbelversies

www.bijbelgenootschap.nl  het Nederlands Bijbelgenootschap

www.ikon.nl                         Interkerkelijk Omroeppastoraat in Nederland

www.zvk.nl                          Zendtijd voor Kerken uitzending van kerkdiensten

www.kerkinactie.nl

www.kerkomroep.nl      

www.woudsendonline.nl     alle nieuws en wetenswaardigheden over Woudsend

 

terug