Algemeen Algemeen
De kerkenraad heeft de zorg voor de stoffelijke zaken, voor zover niet van diaconale aard, aan het College van Kerkrentmeesters toevertrouwd.
 
Dit college heeft het beheer over:
- het kerkgebouw De Karmel met de aangelegen terreinen.
  (een deel van het terrein is verhuurd aan de plaatselijke speeltuinvereniging).
- de pastorie
- het verenigingsgebouw "it Reidhintje"
- enige graven op de begraafplaats Ypecolsgea. 
De gebouwen (kerkgebouw, pastorie en verenigingsgebouw) zijn eigendommen van de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. Voor verdere informatie zie beleidsplan.

Ouderling-Kerkrentmeester:

  de heer R.Schaap   voorzitter      tel:   0514-591549 /    06-23545293
            e-mail:    schaap290(at)zonnet.nl 

  de heer W. Terpstra                     tel: 06-42 57 42 53
                                     
Leden:   (geen lid kerkenraad)
   de heer H.de Vries
   de heer N. Hijlkema
   de heer M.Hospes penningmeester
   de heer Wim Terpstra
   de heer Piet van der Vlist secr.
    e-mail: cvk(at)pgwoudsend.nl
   

 Archivaris:   (geen lid kerkenraad)
 de heer E.van Hijum

 Administratie :  (geen lid kerkenraad)
 de heer G.Stoker                    
  e-mail: admcvk(at)pgwoudsend.nl

Collectebonnen: (geen lid kerkenraad)
 de heer M.Hospes tel: 0514-591660
e-mail: m.hospes(at)kpnplanet.nl

 bankrekening: NL24RABO0373733348 Prot.Gem.Woudsend

 
 
Tarieven Rouw- en Trouwdiensten Tarieven Rouw- en Trouwdiensten
Tarieven Huwelijksdiensten met ingang van september 2020:
 
 Huwelijk in de Karmel:  *
-Eén van beiden is gemeentelid
-Eigen predikant van de gemeente
-Eigen organist van de gemeente                                                                                            Kosten: € 200,00.
 
Huwelijk op een andere locatie, wel onder de verantwoording van onze gemeente:
-Eén van beiden is gemeentelid
-Eigen predikant van de gemeente
-Eigen organist van de gemeente                                                                                            Kosten : € 150,00
NB: de kosten voor de trouwlocatie zijn voor rekening van het bruidspaar.
 
Huwelijk op een andere locatie, wel onder de verantwoording van onze gemeente:
-Eén van beiden is gemeentelid
-Predikant wordt door het bruidspaar geregeld
-Eigen organist van de gemeente                                                                                       Kosten : € 100,00
NB: de kosten voor de predikant en de trouwlocatie zijn voor rekening van het bruidspaar.
 
Het sluiten van het burgerlijk huwelijk in de Karmel: * 
-kosten leges voor het bruidspaar
-huur de Karmel € 175,00  
(als tevens het kerkelijk huwelijk in de Karmel wordt gehouden bedraagt het huurbedrag € 250,00, dit is excl.bijkomende kosten, maar incl. het gebruik van het orgel, en eigen organist)  
Eventueel gebruik beamer zal afzonderlijk in rekening gebracht worden(€ 50,00).
 
Tarieven Rouwdiensten:
Dienst in de Karmel:   * 

-Gemeentelid
-Tot 5 jaar geleden gemeentelid maar inmiddels verhuist naar een verzorgingstehuis
-Eigen predikant van de gemeente         
-Inclusief koster 2 uren              
-Organist via de uitvaartverzorger                                                                                                                           Kosten (via uitvaartverzorger):       € 0,00
 
Dienst in de Karmel:   *
-Geen gemeentelid
-Langer dan 5 jaar geleden gemeentelid.
-Exclusief predikant.( declaratie predikant wordt via uitvaartverzorger in rekening gebracht)
-Inclusief koster 2 uren
-Organist via de uitvaartverzorger                                                                                                                            Kosten (via uitvaartverzorger):       € 250,00

* Indien gebruik wordt gemaakt van de opnameapparatuur/ uitzending via kerkdienstgemist.nl bedragen de extra kosten € 200,--.
Alleen geluidsopname  € 75,--.

 
Bij een rouwdienst met een andere predikant dan die van de eigen gemeente worden de kosten van deze predikant doorberekend via de uitvaartverzorger.
 
Gebruik van het Reidhintje voor koffiedrinken na de dienst (maximaal 75 personen): € 90,00 voor gebruik inclusief koster.
Consumpties worden doorberekend.
Tarieven 2024:    Per consumptie:
Koffie/Fris:                                                         € 1,50
Gevulde koek                                                      € 1,50
belegd broodje                                                   €  2,50
Cake                                                                   € 1,00
Soep                                                                   € 3,00
 
Gebruik van het Reidhintje als "verlengstuk van de huiskamer":  incidenteel voor gemeenteleden   € 50,--.

Extra uren van de koster (buiten de 2 uren die bij de dienst horen)
€ 12,50 per uur.                                                                                                                                                      Kosten (via uitvaartverzorger)
   
Tarieven gelden voor dag-delen:
Ochtend  8.00 - 13.00 uur
Middag  13.00 - 18.00 uur
Avond    18.00 - 23.00 uur.