rondom Pasen verslag rondom Pasen verslag
De Paasdagen zijn weer voorbij en het leven heeft zijn normale loop weer genomen.
Omdat het zo bijzonder was,  bij deze een korte terugblik op de diensten die in de Karmel gehouden zijn in het kader van de Paascyclus.
Op Witte Donderdag werd de Maaltijd van de Heer gehouden. Een groep van 15 basisschool- leerlingen deed hier aan mee, de kerk was vol en zo kon er in een grote kring de Maaltijd gevierd worden.
Ook op Goede Vrijdag werd er voor de aanwezigen een mooie dienst gehouden met het lijdensverhaal uit Marcus en veel liederen. Het licht van de Paaskaars werd gedoofd en we verlieten de kerk in stilte.
De avond van Stille Zaterdag vierde een groep jongeren de een kleine Passion. In  jeugdhonk Yn’t Rom werd de laatste maaltijd van Jezus gevierd en herdacht, vervolgens ging de stoet naar de Sint Michaëlkerk om het verhaal van Goede Vrijdag te horen dat door Ad van Haarlem werd verteld aan de hand van de kruiswegstaties en vervolgens werd het  kruis van de Passion van vorig jaar meegenomen en in de tuin van de Karmel neergezet. Aansluitend vierden de jongeren daar de Paaswake mee. Deze activiteit werd in oecumenisch verband voorbereid en gevierd.
Het licht van de nieuwe Paaskaars werd binnengedragen. In de kerk werd het licht doorgegeven. Zo gingen we van donker naar licht,  samen met  de jeugd in  een goed gevulde kerk. Omdat het vroeger gebruikelijk was dat de doop in de Paasnacht plaatsvond, werden de namen van de kinderen genoemd die in het afgelopen jaar in de Karmel gedoopt zijn. Daarna was het mogelijk om de eigen doop te gedenken en een doopkruisje te ontvangen.  Hier werd door  velen gebruik van gemaakt.  Een ontroerend en sfeervol gebeuren.  De dienst werd afgesloten in de tuin bij het kruis. Ieder had een brandende kaars en we zongen een lied over de opstanding.
Paasmorgen werden de aanwezigen verwelkomd door feestelijk orgelspel. De hele dienst stond in het teken van blijdschap van de opstanding van Jezus en dat het licht weer mocht schijnen.
Het Paasproject van de kinderkerk werd afgesloten. Iedereen kreeg van de kinderen bij de uitgang een narcis met de paasboodschap mee naar huis.
We kunnen terugzien op een mooie diensten en ik ben blij dat ik bij de meeste diensten aanwezig kon zijn.  De kerkenraad wil  iedereen heel hartelijk bedanken die aan deze geweldige cyclus heeft meegewerkt. Het zijn  er velen geweest. Het is fijn te weten dat veel dorpsgenoten bereid zijn om mee te doen.
namens de kerkenraad van de PKN gemeente Woudsend e.o. Stans Visser.
terug