Over ons Over ons

 

Dorpskerk

Eeuwenlang heeft op deze plek het geloof een belangrijke plek gehad. Er is iedere zondag een viering en daarnaast kan de kerk worden gebruikt voor meerdere bijeenkomsten zoals een herdenking, trouwerij of concert. We willen een kerk zijn die openstaat voor veranderingen in deze tijd maar waar we die wel kritisch met elkaar bespreken.  In 2008 is het interieur ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd waarbij het karakter van de eredienst in de liturgische herinrichting zichtbaar is gebleven. De Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. streeft na een Dorpskerk te zijn.  Niet een kerk die naar binnen gericht is maar een dorpskerk die er naast de gemeente ook voor het dorp wil zijn. Het omzien naar elkaar heeft een belangrijke plek en daarbij kijken we verder dan  kerkgrenzen.
Inmiddels is op verschillende manieren gebleken hoe we "dorpskerk" kunnen zijn. De Karmel is een huis om in te schuilen bij verdriet, een huis om God te loven en de Bijbel te openen, een huis van gebed, een huis vanwaar je als gezegend mens weer naar huis mag gaan. Daarbij zingen we ons de woorden van vers 7 van lied 280 te binnen:

                                       “Dit huis slijt mét ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht
                                         die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht”.ds. R. Bosman-RomkemaPredikant

 
Ds. Renske Bosman-Romkema (1958)

Vanaf 2008 ben  ik predikant van de Protestantse Gemeente te Woudsend en omstreken. Ik werk in deeltijd voor onze gemeente (80%).  Na een loopbaan in het onderwijs ben ik theologie gaan studeren en volgde ik de kerkelijke opleiding. Woudsend is mijn eerste gemeente. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Vanuit mijn geloof ben ik met hart en ziel predikant voor de gemeente van Woudsend. Dat geldt voor jong en oud. Samen lopen we de weg van het leven en loop ik af en toe een stukje met mensen mee om te luisteren, te zoeken naar zingeving, te bidden of te delen van wat ons beweegt.  Mocht u een gesprek willen met mij neem dan contact op.

Vanaf 1 januari 2023 gaat mijn werktijdvermindering in en zal ik 50% gaan werken. 
Mijn werkdagen zijn op maandag en dinsdag. De opengevallen uren zullen door pastor Elly Stellingwerf-Vinke worden waargenomen. Zij is voor 12 uur per week beschikbaar voor ouderenpastoraat en zal een aantal diensten leiden in 2023. 


e-mail: predikantpknwoudsend(at)gmail.com
tel: 0514-850710
 

 

 

 

 

 

 

terug