Oppas en Kinderkerk

Oppas en Kinderkerk
Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er kinderkerk volgens een rooster waaraan het rooster van de oppasdienst is gekoppeld. De ouders krijgen via kerkblad en email bericht wanneer er kinderkerk en oppas is. In kerst- en paastijd doen we met de kinderen een project rond thema’s.  Eenmaal per jaar is er een kerk-school en gezinsdienst, mede voorbereid met de leerkrachten van de Meester van der Brugschool.
 
De kinderoppas, 0 t/m 4 jaar, is in het “Reidhintsje" achter de kerk. U kunt uw kind vanaf een kwartier voor de dienst begint brengen (daarbij zijn ook gastkinderen van harte welkom).
Kinderen vanaf groep 1 gaan met hun ouders naar de kerkdienst. Na het gebed van de zondag en het gesprek met hen over het bijbelgedeelte gaan ze naar de kinderkerk. Na de preek komen ze terug om zo de dienst mee af te sluiten.
 
Contactadres kinderkerk: kinderkerkpknwoudsend@gmail.com
Contactpersoon: Lucie Visserman 

 
terug