Ontmoetingsmomenten Ontmoetingsmomenten
Ontmoetingsmomenten januari/februari 2024

Dit voorjaar sluiten we aan bij het jaarthema van de PKN:
‘Ga Mee!- Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’
Tijdens onze ontmoetingsmomenten gaan we met elkaar in gesprek
aan de hand van het ‘Onze Vader’, het gebed dat over de hele wereld
al eeuwenlang wordt gebeden.
Daarbij vragen we ons in de eerste plaats af: wat is bidden eigenlijk?
Vervolgens delen we met elkaar wat dit overbekende gebed ons zegt
over wie God is en wie wijzelf zijn ten opzichte van de Eeuwige en
elkaar. Mogelijke punten daarbij kunnen zijn:
Hoe kijk je aan tegen het begin van het ‘Onze Vader’?
Bij welke zinnen van dit gebed zet je vraagtekens of heb je moeite
mee?
Zijn de woorden van het ‘Onze Vader’ alleen maar wensen
of zit er ook een opdracht voor ons in?
Genoeg stof voor gesprek!
Wij zien u dan ook graag op één van de volgende momenten:
(wel graag aanmelden)

Dinsdag 23 januari om 10.00 uur in het Reidhintsje

Maandag 29 januari om 19.30 uur bij Margreet en Eric, Lytse Finne 13

Dinsdag 30 januari om 19.30 uur bij fam. de Boer, J.S.Hoekstrastrjitte 13

Woensdag 7 februari om 10.00 uur in het Reidhintsje

Aanmelden per e-mail: e.vinke53@upcmail.nl of telefonisch,
tel 0626346250 (ook via de app).
Per groep kunnen er 8 tot 10 mensen deelnemen.
Daarom graag ook een 2e keuzedatum aangeven.
Margreet van Nijen, Janke Wijnia en Elly Stellingwerf-Vinke

Ontmoetingsmomenten januari/februari 2024
terug