Oecumenische jeugdraad

Oecumenische jeugdraad
De oecumenische jeugdraad is een samenwerking tussen het jeugdwerk van de rooms katholieke parochie en het jeugdwerk van de onze gemeente. Het contact loopt via de jeugdouderling.
 
Activiteiten jeugdraad:
 
Jeugdclubs
Er is club voor de leeftijd van 7 tot 12 jaar. De clubs verzorgen creatieve activiteiten.
Jaarlijks is er een clubreisje (vanaf groep 5).
 
Jeugdhonk
In de ruimte Yn ‘t Rom, in het MFC, wordt in de wintermaanden op vrijdag- en zaterdagavond jeugdsoos gehouden. Het is een hangplek met muziek, er worden discoavonden, carnaval en dart-tournooien gehouden. Het is een ontmoetingsplek voor jongeren. In de zomertijd is het jeugdhonk open op woensdag, (vrijdag) en zaterdag.
 
Financiën
Jaarlijks wordt op de financiële gemeenteavond verantwoording van de financiën aan kerkenraad en gemeente gedaan.
 
terug