Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans


Het is weer januari, dus de actie Kerkbalans is weer van start gegaan. De landelijke actie loopt van 14 tot en met 28 januari en daar proberen wij op aan te sluiten. U kunt weer een brief verwachten of heeft die inmiddels gekregen, waarin uw financiële bijdrage aan onze kerkelijke gemeenschap wordt gevraagd. De brief zal u persoonlijk door een gemeentelid worden overhandigd. Deze zal ook een afspraak met u maken, om de ingevulde antwoordbrief weer op te halen. Heeft u dan de ingevulde antwoordbrief klaar liggen?

Ook dit jaar willen wij u vragen, om niet alleen uw bijdrage voor de actie Kerkbalans in te vullen, maar ook weer voor de andere acties, die in de loop van het jaar voorbij komen. We komen dus niet meerdere keren bij u aan de deur, maar één actie voor het hele jaar.

Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar hebben we uw steun bij nodig!

Doet u weer mee?

College van Kerkrentmeesters
terug