Kerk en school Kerk en school
Sinds de zomer van 2023 zijn de beide scholen van ons dorp gefuseerd naar samenwerkingsschool Tusken de Marren. Beide kerken zijn betrokken geweest bij het proces en er is een identiteitscommissie op school samengesteld om te kijken welke rol de kerk(en) binnen deze nieuwe school kunnen spelen. We vertrouwen op een succesvolle samenwerking in wat voor vorm dan ook.
terug