Algemeen Algemeen
De jongeren van de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o leven in de 21e eeuw en dat is leuk en lastig. Lastig omdat ze moeten kiezen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat leeftijdsgenoten bij een kerk aangesloten zijn. Jongeren zijn op zoek naar plekken en manieren om “God" te ervaren en te ontmoeten. Het beleid dat gevoerd wordt zal erop gericht moeten zijn dat het door- en voor jongeren is. Daarbij kunnen de volwassenen hen coachen. Betrokken zijn bij jongeren betekent jongeren serieus nemen en ze (mede)-verantwoordelijkheid geven.
 
contact: jeugdouderling Vacant
email: 
telefoon: 

 
 
Kerk en school Kerk en school
Sinds de zomer van 2023 zijn de beide scholen van ons dorp gefuseerd naar samenwerkingsschool Tusken de Marren. Beide kerken zijn betrokken geweest bij het proces en er is een identiteitscommissie op school samengesteld om te kijken welke rol de kerk(en) binnen deze nieuwe school kunnen spelen. We vertrouwen op een succesvolle samenwerking in wat voor vorm dan ook.
 
kinderkerk

kinderkerk
Kinderkerk is er volgens door de leiding opgesteld rooster.  De ouders worden per keer via de mail uitgenodigd. Er wordt gewerkt met de Bijbelmethode “Biblebasics” van het Nederlands Bijbelgenootschap.  In de zomertijd is er geen kinderkerk. Wel hangen er tasjes met verhalenboekjes en kleurplaten in de gang aan de kapstok die kinderen mee kunnen nemen in de kerk. ( in coronatijd is er maandelijks een uurtje kinderkerk in het Reidhintsje. Wilt u uitgenodigd worden voor deze aciviteiten mailt u dan naar kinderkerkpknwoudsend@gmail.com

Viering Maaltijd van de Heer.
In onze gemeente vieren we de Maaltijd van de Heer, samen met kinderen.  Kinderen zijn welkom om mee te vieren, dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van de ouders. De kinderen krijgen ieder voorjaar een uitnodiging de Maaltijdcatechese bij te wonen die in het voorjaar wordt gegeven in de veertigdagentijd.
Op Witte Donderdag is er een bijeenkomst voor kinderen en hun ouders. Vanuit de joodse traditie van Pesach leggen we de verbinding naar de Maaltijd van de Heer en de instelling van de Maaltijd door Jezus. Dat doen we tijdens een gezamenlijk maal (de kinderen helpen met klaarmaken) met ouders, kinderen en predikant. We zingen en vertellen verhalen. Zo leren, vieren, dienen en delen we met elkaar. Vervolgens gaan we samen naar de kerkdienst om de Maaltijd van de Heer te vieren. Het is een feestelijke dienst waarin de kinderen die voor het eerst meedoen bijzondere taken mogen verrichten.
Contactpersoon:
Mevr. Lucie Visserman  e-mail: kinderkerkpknwoudsend(at)gmail.com

 
 
 
 
karmeljeugd karmeljeugd
Via de appgroep Karmeljeugd worden de jongeren betrokken bij het jeugdwerk.  De ontmoeting met leeftijdsgenoten en het sociale aspect van deze groep is belangrijk. Meestal doen we mee aan Sirkelslag en komen we af en toe samen voor een gezellige activiteit met geloofsoverdracht via film en spel.  Eens per jaar doen we mee aan de jeugdactiviteit van de werkgemeenschap IJlst die beurtelings wordt voorbereid door de betrokken dorpen.
 
 
Oecumenische jeugdraad

Oecumenische jeugdraad
De oecumenische jeugdraad is een samenwerking tussen het jeugdwerk van de rooms katholieke parochie en het jeugdwerk van de onze gemeente. Het contact loopt via de jeugdouderling.
 
Activiteiten jeugdraad:
 
Jeugdclubs
Er is club voor de leeftijd van 7 tot 12 jaar. De clubs verzorgen creatieve activiteiten.
Jaarlijks is er een clubreisje (vanaf groep 5).
 
Jeugdhonk
In de ruimte Yn ‘t Rom, in het MFC, wordt in de wintermaanden op vrijdag- en zaterdagavond jeugdsoos gehouden. Het is een hangplek met muziek, er worden discoavonden, carnaval en dart-tournooien gehouden. Het is een ontmoetingsplek voor jongeren. In de zomertijd is het jeugdhonk open op woensdag, (vrijdag) en zaterdag.
 
Financiën
Jaarlijks wordt op de financiële gemeenteavond verantwoording van de financiën aan kerkenraad en gemeente gedaan.