Engelenproject

Engelenproject


Engelen als lichtdragers

Vanaf zondag 29 november t/m 31 december 2020 doen we mee aan het engelenproject.
Op eigen wijze geven we invulling aan dit project dat landelijk in de aandacht staat en op meerdere plaatsen wordt uitgevoerd.
We roepen mensen in Woudsend op om namen in te sturen van dorpsgenoten waarvan u denkt dat ze een hart onder de riem nodig hebben en u kunt zich opgeven om een kerstengel te zijn voor de ander. U kunt het sturen naar engelwoudsend2020@gmail.com. of bellen/appen naar Marijke van der Wal 0514-591308/06-15661903.( vóór 28 december)
Dit engelenproject is opgezet door een commissie die het hele dorp vertegenwoordigt  nl. Dorpsbelang, Ondernemersvereniging en beide kerken. We willen met dit engelenproject een beetje warmte en licht uitstralen naar onze medemensen in Woudsend e.o. Iedereen kan een kerstengel zijn in de donkere maanden van het jaar. Een beetje tijd en creativiteit is het enige dat nodig is. De kerstengel bemoedigt iemand in de donkere maanden van het jaar en werkt vaak anoniem. Het gaat om een gebaar en de aandacht die iemand daardoor krijgt.
U kunt mensen opgeven die wat extra aandacht wel kunnen gebruiken U hoort dan waar uw hulp nodig is. Het is een tijdelijk project tussen advent en kerst.

    -       Er zijn 160 engelen gehaakt door vrijwilligers. Waar gaan ze naartoe? Dat mag u   beslissen. Geef namen op! Tot na de kerst zijn ze te zien in het hele dorp.
    -       In de versiering door het dorp heen, in etalages en in de kerken komt de engel in        beeld. We roepen iedereen op om mee te doen met het zichtbaar maken van de      engel in de versiering voor de decembermaand in huis en tuin.
   -        Voor de ramen Reidhintsje en Karmel is een adventskalender zichtbaar die iedere   dag tot kerst een nieuwe engel laat zien. Gemaakt door leerlingen van de Meester     van der Brugschool.
  -         Verder roepen we iedereen op om op Kerstavond 24 december een lichtje aan te steken en voor het raam neer te zetten of buiten voor het huis en de kaart die in de             bus kwam voor het raam te hangen.
-           Speurtocht: Via de scholen is dit bekend gemaakt. De beschrijving ligt ook bij de      SPAR of kunt u per mail opvragen. De oplossing kunt u bij  Marijke van der Wal  - Yndyksterleane 11- inleveren.   
-           U kunt een kerstwens in de boom in de SPAR hangen.
-          Op 8 december 20.00 uur is er een online-lezing  Op 8 december 20.00 uur kunt u    een lezing over engelen die is toegespitst op engelen in de bijbel en theologie.
            Vanwege corona zal deze lezing alleen via kerkdienstgemist.nl te volgen zijn.


De commissie engelenproject bestaat uit:

Eva Bakker ( Woudsend Promotie /Ondernemersvereniging)
ds. Renske Bosman-Romkema (predikant PG  Woudsend e.o.)
Rita Bouwma ( Dorpsbelang)
Marijke van der Wal (Raad van Kerken/parochie)
terug