Doopdienst

Doopdienst
In een aantal diensten is er de mogelijkheid om te laten dopen. Dit wordt in het kerkblad aangekondigd. Verder is er altijd de mogelijkheid om op aanvraag te laten dopen.
De ouders hebben samen met de predikant twee avonden een doopgesprek. De doopdienst wordt samen met de ouders voorbereid. Gaat het om een volwassenendoop dan is er één gespreksavond.
Na de doop ontvangen de doopouders een doopkaars, doopkaart en doopsteen.
 
contact: vacant 
terug