Doop- en rouwstenen

Doop- en rouwstenen
Onze overleden gemeenteleden gedenken wij op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november. Wanneer er een overlijden wordt afgekondigd in de eredienst, wordt er een rouwsteen in de rouwschaal gelegd die daarvoor is ontworpen door Maria Vis. Die steen wordt in de laatste dienst van het Kerkelijk jaar gegeven aan een familielid. De familie wordt bij de dienst uitgenodigd.
Voor de kinderen die gedoopt worden zijn er de doopstenen. Op deze stenen komt de naam en geboorte- en doopdatum. De doopsteen blijft het hele jaar in de doopschaal liggen. Op een van de eerste zondagen in januari worden alle doopouders uitgenodigd en mag de doopsteen mee naar huis. Daar blijft de steen een teken van en herinnering aan de doop.


 
terug