corona-update corona-update
Update, 19 februari 2022

Coronabeleid vanaf 25 februari 2022

De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven en stemt van harte in met het advies dat het CIO op 16 februari heeft gegeven. Daarbij volgen we het advies van de PKN. U bent weer welkom in de kerk en we hopen dat u het weer aandurft fysiek in de diensten aanwezig te zijn. De basisregels blijven belangrijk en daar vragen we blijvend uw aandacht voor. We houden rekening met degenen die kwetsbaar zijn. Om te beginnen houden we nog 1 stoel vrij tussen de bezoekers die geen huishouden met elkaar vormen. We laten aan u de keuze om een mondkapje te dragen bij binnenkomst.  Handen graag blijven ontsmetten bij binnenkomst in de hal en wanneer u niet fit bent, thuisblijven s.v.p.  We zorgen voor voldoende ventilatie, dat betekent dat het in de kerk kouder is dan u gewend bent. Daarnaast kunnen de kerkelijke activiteiten, vergaderingen en ontmoetingen (groepen van meer dan 4 personen) met ingang van 25 februari weer plaatsvinden. De kerkenraad gaat ervan uit dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt.


Update, 18 januari 2022

Coronabeleid vanaf 23 januari 2022

De afgelopen tijd heeft geleerd dat we telkens moeten omschakelen. Om u goed op de hoogte te houden staat daarom de meest recente informatie op de website van onze gemeente of in het informatiekastje bij de kerk. 
 
Het advies van de PKN geeft aan dat er weer bezoekers in de kerk welkom zijn. Dat advies willen we graag opvolgen. U bent weer welkom in de kerk en we hopen dat u de weg terug kunt vinden. Wel gelden weer de regels zoals we die eerder al aangaven:  We houden gepaste afstand en 2 stoelen tussen de bezoekers die geen huishouden met elkaar vormen. Ook willen we u vragen om mondkapjes te dragen bij binnenkomst en tijdens verplaatsingen binnen de kerk. De mondkapjes mogen af, wanneer u op uw plek zit. Handen graag blijven ontsmetten bij binnenkomst in de hal en wanneer u niet fit bent, thuisblijven s.v.p. U hoeft zich niet te registreren en er zal niet gevraagd worden naar een coronatoegangsbewijs. Er is extra ventilatie aanwezig in de kerk.
 
De kerkenraad gaat ervan uit dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt.
 
Wat betreft de activiteiten, vergaderingen en ontmoetingen (groepen van meer dan 4 personen): deze vervallen  tot de maatregelen van overheidswege  weer worden verruimd. 
 

Update, 20 december 2021

Coronabeleid vanaf 24 december 2021

In deze corona periode worden de kerkdiensten online gehouden. Bezoek is niet mogelijk. We volgen hiermee het advies op van de landelijke PKN.
Hieronder volgt een overzicht van de uitzendingen van de online diensten in de komende periode:
Kerstnachtdienst 24 december om 22.00 uur
1e Kerstdag 25 december: 10.00 uur
2e Kerstdag 26 december: 10.00 uur
Vrijdag 31 december: 19.30 uur
Zondag 2 januari: 10.00 uur
Zondag 9 januari: 10.00 uur.
Nader bericht volgt over de voortgang na 9 januari en alles onder voorbehoud.
De kerkenraad wenst u goede diensten toe.
 
Wat betreft de activiteiten, vergaderingen en ontmoetingen (groepen van meer dan 4 personen): deze vervallen  tot de maatregelen van overheidswege  weer worden verruimd. 

Update, 30 november 2021

Coronabeleid vanaf december 2021

U bent welkom in de kerk. Dit alles met de restrictie dat we gepaste afstand houden en 2 stoelen tussen de bezoekers die geen huishouden met elkaar vormen. Ook willen we u vragen om mondkapjes te dragen bij binnenkomst en tijdens verplaatsingen binnen de kerk. De mondkapjes mogen af, wanneer u op uw plek zit. Handen graag blijven ontsmetten bij binnenkomst in de hal en wanneer u niet fit bent, thuisblijven s.v.p.
U hoeft zich niet meer te registreren en er zal niet gevraagd worden naar een coronatoegangsbewijs. Voor de  twee diensten met Kerst is aanmelden noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via de website of bellen naar Stans Visser ( 0514591286)
Er is extra ventilatie aanwezig in de kerk.
De kerkenraad gaat ervan uit dat iedereen zijn of haar eigen  verantwoordelijkheid neemt.      
 
Wat betreft de activiteiten, vergaderingen en ontmoetingen (groepen van meer dan 4 personen): deze vervallen  tot de maatregelen van overheidswege  weer worden verruimd. 

Update, 25 oktober 2021

Coronabeleid vanaf 7 november 2021

In de kerkenraadsvergadering van 18 oktober j.l. is besloten dat het verantwoord is met 60 personen te vieren in de kerk. Die norm houden we aan. Dat geldt ook bij uitvaart- en trouwdiensten. 
Dit alles met de restrictie dat we gepaste afstand houden en 2 stoelen tussen de bezoekers die geen huishouden met elkaar vormen. Ook willen we u vragen om mondkapjes te dragen bij binnenkomst en tijdens verplaatsingen binnen de kerk. De mondkapjes mogen af, wanneer u op uw plek zit.
Handen graag blijven ontsmetten bij binnenkomst in de hal en wanneer u niet fit bent, thuisblijven s.v.p. 
U hoeft zich niet meer te registreren en er zal niet gevraagd worden naar een coronatoegangsbewijs.
 Er is extra ventilatie aanwezig in de kerk. 
De kerkenraad gaat ervan uit dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. 

Update, 20 september 2021

Coronabeleid vanaf 26 september.

Er wordt vanaf vandaag weer toegestaan dat er meer dan 30 personen aanwezig kunnen zijn. 
Wel met de restrictie dat we gepaste afstand houden en 1 stoel tussen de bezoekers die geen huishouden met elkaar vormen.
Handen graag blijven ontsmetten bij binnenkomst in de hal en wanneer u niet fit bent, thuisblijven s.v.p. 
U hoeft zich niet meer te registreren en er zal niet gevraagd worden naar een coronatoegangsbewijs.
 Er is extra ventilatie aanwezig in de kerk. 
De kerkenraad gaat ervan uit dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. 


Update: 30 juni 2021
Voortgang  kerkdiensten in coronatijd en hoe om te gaan met verdere versoepeling in de zomerperiode.

Naar aanleiding van het advies van de classis (zie de tekst hieronder) heeft de kerkenraad besloten om met ingang van zondag 4 juli weer te gaan zingen. Dit is voor veel gemeenteleden een verheugend bericht.
De overheid handhaaft nog wel de anderhalve meter maatregel, dat betekent voor ons dat er niet meer dan 30 bezoekers aanwezig kunnen zijn. Het “personeel” telt niet mee bij deze 30 personen.

Versoepelingen tot maximaal aantal aanwezigen op anderhalve meter. Samenzang mogelijk.

Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald.

In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Wel benadrukt de werkgroep zingen dat ventilatie een belangrijk punt van aandacht blijft. 

Ook de maximering van de groepsgrootte buiten komt te vervallen. Ook hier is de onderlinge 1,5 meter afstand het uitgangspunt. Dit biedt onder meer mogelijkheden voor openluchtdiensten en koffiedrinken na afloop, bijv. in de kerktuin.

Het is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad of ze direct van al deze versoepelingen gebruik gaat maken. 

Zie ook: het advies van het CIO van 23 juni.


Update: 21 juni 2021
Voortgang  kerkdiensten in coronatijd en hoe om te gaan met verdere versoepeling in de zomerperiode.

Vanaf komend weekend worden er verdere versoepelingen doorgevoerd. We hebben hierdoor alvast besloten dat we zonder reserveren tot maximaal 30 personen kunnen ontvangen tijdens een kerkdienst. Verder houden we de berichtgeving van het moderamen van de Protestantse Kerk in de gaten die later deze week met een update zullen komen, naar aanleiding van het advies dat het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) gaat uitbrengen.


Update: 29 mei 2021
Voortgang  kerkdiensten in coronatijd en hoe om te gaan met verdere versoepeling in de zomerperiode.

Op dit moment kunnen we in onze kerk op een veilige manier vieren met 30 gemeenteleden en zingen we nog niet. Om de dienst bij te wonen kunt u zich aanmelden via de website of u kunt de dienst volgen via kerkdienstgemist.nl
Deze richtlijn hanteren we voorlopig t/m 1 augustus tenzij het moderamen vanwege positieve ontwikkelingen anders kan beslissen. Mocht dat zo zijn dan wordt het in de kerkdienst afgekondigd en komt er een bericht op de website en Facebook.  We realiseren ons dat naarmate het langer duurt het zwaarder wordt voor iedereen. Maar we menen dat op dit moment, met het eind in zicht, voorzichtigheid belangrijker is dan mogelijk te snel open.  Mocht u vragen hebben dan kunt u de voorzitter bellen.  We wensen iedereen sterkte en een goede zomertijd. 

De kerkenraad van de PG te Woudsend e.o. 


Update: 14 april 2021

Heel voorzichtig kunnen we weer een klein beetje vooruit kijken. Veel perspectief is er echter nog niet en nog veel is onzeker. Laten we hopen dat met mooi lenteweer ook het zonnetje weer gaat schijnen voor veel mensen. Voorlopig zullen de diensten nog (grotendeels) online plaatsvinden, maar hopelijk gaat ook dat de komende tijd de goede kant weer op.

We nodigen u van harte uit de diensten online te bekijken via pgwoudsend/kerkdienstgemist.nl.

Kerkenraad Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.

Vieringen Karmel vanaf 20 december a.s. online

Als kerk zijn we onderdeel van de samenleving. Na een dringende oproep van het moderamen  van de Generale Synode van onze Protestantse Kerk en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), waar de Protestantse Kerk lid van is, en de classis hebben we – met pijn in ons hart- het besluit genomen de komende periode uitsluitend online te vieren. Daarvoor zijn twee redenen. We willen onze solidariteit tonen met alle ondernemers die noodgedwongen hun deuren moeten sluiten en met allen die in de zorg en het onderwijs werken en door deze lockdown getroffen zijn. Als kerk willen we optimaal meewerken om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. We wensen iedereen die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen daarvan ondervindt, veel sterkte. 


De liturgie gaat door in De Karmel
Voor de zondagen in de komende periode kunt u de info volgen via de website en Facebook. Mocht u geen internet hebben dan kunt u de informatie lezen in het vitrinekastje bij de kerk.

Voor de mensen die aan huis gebonden zijn proberen we zoveel mogelijk informatie door te geven en roepen gemeenteleden daartoe op hier aan mee te doen.
 
Zondag zal de dienst via Kerkdienstgemist te volgen zijn. (Klik op het logo in rechterkolom)

Uitvaart
 Behalve de kerkdiensten worden ook mensen geraakt die afscheid moeten nemen omdat er iemand sterft. Alle uitvaarten zijn gebonden aan de richtlijnen en maatregelen hiervoor.
Mocht u ermee te maken krijgen dan volgen we de richtlijnen van de classis en hebben we inmiddels de technische mogelijkheden om de rouwdienst live te volgen via internet.

We betreuren het zeer dat het op dit moment niet anders kan en wensen iedereen sterkte.
terug