Kerk en school

Kerk en school
Er is een goede samenwerking tussen de plaatselijke Meester van der Brugschool en de Protestantse Gemeente e.o. Zo mogelijk is er één keer per jaar een “Kerk-en Schooldienst”, of activiteit waar de school bij betrokken is De predikant is hiervoor de contactpersoon. 
 
terug