Algemeen Algemeen
De jongeren van de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o leven in de 21e eeuw en dat is leuk en lastig. Lastig omdat ze moeten kiezen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat leeftijdsgenoten bij een kerk aangesloten zijn. Jongeren zijn op zoek naar plekken en manieren om “God" te ervaren en te ontmoeten. Het beleid dat gevoerd wordt zal erop gericht moeten zijn dat het door- en voor jongeren is. Daarbij kunnen de volwassenen hen coachen. Betrokken zijn bij jongeren betekent jongeren serieus nemen en ze (mede)-verantwoordelijkheid geven.
 
contact: jeugdouderling Otto Spoelstra
email: ottospoelstra(at)gmail.com
telefoon: 0514-592159
Dit is de contactpersoon voor alle jeugdzaken
 
 
Jeugddienstcommissie

Jeugddienstcommissie
Deze commissie bereidt, samen met de predikant, twee keer per jaar een jeugddienst voor. (meestal in februari/maart en oktober/november). In die dienst wordt de muzikale medewerking verleend door een band o.i.d. of wordt er een alternatieve invulling gezocht voor de dienst. Ook bij de (oecumenische) slotdienst is de jeugddienstcommissie betrokken.
 
 
Sunday Half Hour Sunday Half Hour
De jeugddienstcommissie, catecheseleiding en jeugdouderling(en) zijn samen met de predikant in gesprek gegaan over vieringen met jongere gemeenteleden. Concreet is daar een Thomasviering uit voortgekomen. Deze wordt georganiseerd door de jeugddienstcommissie. Ook wordt er zo nu en dan een Sunday Half Hour gehouden. Dit is een laagdrempelige dienst die gericht is op jongeren van 12-30 jaar. In de kerkzaal wordt begonnen met koffie en thee. Vervolgens is er de overgang naar een viering die ongeveer een half uur duurt. De dienst wordt rond een maatschappelijk thema ingevuld met beeld, muziek, lezing en gebed.
 
 
 
Kerk en school

Kerk en school
Eén keer per jaar is er een “Kerk-en Schooldienst”. Samen met de leerkrachten van de Meester van der Brugschool bereidt de predikant de dienst voor
 
 
kinderkerk

kinderkerk
Kinderkerk is er alleen bij bijzondere diensten, waarbij dan ook oppas voor jongere kinderen aanwezig is. De ouders krijgen daarvan jaarlijks een rooster. In de week voorafgaande aan een dienst waarin kinderkerk is krijgen de ouders nog een mail als herinnering.
Bijbellezingen sluiten meestal aan bij de ‘gewone’ kerkdienst en er wordt gewerkt met de methode “Kind Op Zondag”.

: In de zomertijd is er geen kinderkerk.Wel hangen er tasjes met verhalenboekjes en kleurplaten in de gang aan de kapstok die kinderen mee kunnen nemen in de kerk.


Viering Maaltijd van de Heer.
In onze gemeente vieren we de Maaltijd van de Heer, samen met kinderen.  Kinderen vanaf 7 jaar mogen meedoen. Zij worden uitgenodigd bij de maaltijdcatechese die in het voorjaar wordt gegeven in de veertigdagentijd.
Op Witte Donderdag is er een bijeenkomst voor kinderen en hun ouders. Vanuit de joodse traditie van Pesach leggen we de verbinding naar de Maaltijd van de Heer en de instelling van de Maaltijd door Jezus. Dat doen we tijdens een gezamenlijk maal (de kinderen helpen met klaarmaken) met ouders, kinderen en predikant. We zingen en vertellen verhalen. Zo leren, vieren, dienen en delen we met elkaar. Vervolgens gaan we samen naar de kerkdienst om de Maaltijd van de Heer te vieren. Het is een feestelijke dienst waarin de kinderen die voor het eerst meedoen bijzondere taken mogen verrichten.
Contactpersoon:
Mevr. Margreet Klompmaker
e-mail: kinderkerkpknwoudsend(at)gmail.com
tel: 0514-592803
 
 
 
 
Catechese

Catechese
Jongeren worden op de catechese betrokken bij kerk en geloof. Ze gaan met de catecheten in gesprek over de normen en waarden die ons vanuit Bijbel en geloof worden aangereikt. De ontmoeting met leeftijdsgenoten en het sociale aspect van de catechesegroep is belangrijk. Het voorbereiden van jeugddiensten is een onderdeel van de catechese. Incidenteel is er een uitstapje.
De catechese aan 12 t/m 18 jarigen wordt gegeven als huiscatechese. De voorbereidingen vinden plaats aan het begin van elk seizoen. In december en februari is er een avond van toerusting en evaluatie.
Boven de 18 (20+ groep) is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus “7+1 ontmoetingen”. Jongeren kunnen vervolgens meedoen aan een gespreksgroep of belijdeniscatechese die door de predikant wordt gegeven. Dit zal in overleg met jongeren worden afgestemd op elkaar.
 
 
Oecumenische jeugdraad

Oecumenische jeugdraad
De oecumenische jeugdraad is een samenwerking tussen het jeugdwerk van de rooms katholieke parochie en het jeugdwerk van de onze gemeente. Het contact loopt via de jeugdouderling.
 
Activiteiten jeugdraad:
 
Jeugdclubs
Er is club voor de leeftijd van 7 tot 12 jaar. De clubs verzorgen creatieve activiteiten.
Jaarlijks is er een clubreisje (vanaf groep 4).
 
Jeugdhonk
In de ruimte Yn ‘t Rom, in het MFC, wordt in de wintermaanden op vrijdag- en zaterdagavond jeugdsoos gehouden. Het is een hangplek met muziek, er worden discoavonden, carnaval en dart-tournooien gehouden. Het is een ontmoetingsplek voor jongeren. In de zomertijd is het jeugdhonk open op woensdag, (vrijdag) en zaterdag.
 
Slotdienst jeugdwerk
Samen met de jeugddienstcommissie (prot.) en de commissie gezinsviering (r.k) wordt onder leiding van de Raad van Kerken de oecumenische dienst op de slotzondag in mei verzorgd.
 
Financiën
Jaarlijks wordt op de financiële gemeenteavond verantwoording van de financiën aan kerkenraad en gemeente gedaan.
 
contactpersoon: jeugdouderling(en) Martje en Marijke Sieperda
emailadres: p5sieperda(at)hotmail.com
telefoon: 0514-591980