Maaltijd van de Heer

Maaltijd van de Heer
Zes keer per jaar wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. In ieder geval op Witte Donderdag. Het is een open avondmaal. Deze Maaltijd vieren we in een kring. Kinderen vanaf 7 jaar zijn welkom aan de Maaltijd. Ze worden daarop eerst voorbereid door de predikant in de periode van de veertigdagentijd. Op Witte Donderdag vieren de jongste kinderen voor het eerst de Maaltijd mee. Zij hebben dan samen met de diakenen de Maaltijd voorbereid. Er worden wijn en druivensap rondgedeeld.
 
terug