Algemene informatie Erediensten

Kerkelijke gebouwen "De Karmel "
Algemene informatie Erediensten
Een mooie benaming voor de kerkdienst is de traditionele aanduiding “Eredienst”.
In de eredienst klopt het hart van de gemeente. Hier horen we van Gods trouw en liefde. En gedragen door zijn zegen, laten we ons uitzenden in ons leven van alledag. Vieren, leren, dienen, zingen, bidden en delen krijgen een plaats in de eredienst. Vanaf de startzondag in het najaar begint de dienst om 10.00 uur. Vanaf de eerste zondag na Pasen om 9.30 uur. Tijdens een aantal diensten is er - volgens rooster - kinderkerk.
De baby’s en peuters mogen naar de oppasdienst in het “Reidhintsje" achter de kerk. Daar drinken we op de zondagen waarop de eigen predikant voorgaat ook samen koffie of thee.
Dopen kan op aanvraag of op de zondagen die vermeld staan in het kerkblad.
Vijf á zes maal per jaar wordt de Maaltijd van de Heer gevierd, onder meer op Witte Donderdag. Deze vieringen hebben een open karakter waarbij ook kinderen welkom zijn.

Hoogtepunten zijn de kerkelijke feestdagen door het jaar heen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. De tijd voor Kerst, de adventstijd, geven we elk jaar veel aandacht evenals de tijd voor Pasen, de veertigdagentijd. Naast de ‘gewone’ diensten zijn er ook bijzondere diensten. Hierover leest u meer bij het hoofdstuk bijzondere diensten.
 
contactpersoon:

scriba mw. R. Bouwma-Hutten
e-mail: scribapknwoudsend@gmail.com
telefoonnummer: 06-14851435

Preekvoorziening: mw. A.Hiemstra
telefoon06-47553832
e-mail: preekvoorziening@pgwoudsend.nl
Kerkelijke gebouwen:
De Karmel, 

Ald Tsjerkhof 2,8551 PA Woudsend
't Reidhintsje, 
Kleasterstr 2, 8551 NJ Woudsend
Koster:
De heer en mevrouw Jan en Maaike de Groot

(Sleuteladres)
Age Hylkes Trompstrjitte 17
8551 NT Woudsend
0514-591992.  06- 22063683
 e-mail: kosterpknwoudsend(at)gmail.com
terug