Nieuws Nieuws

Orgelrestauratie de Karmel.

Hierbij een foto van de plaatsing van een klavier wat reeds is gerestaureerd. Men is druk bezig het gehele binnenwerk gerestaureerd en wel weer in te bouwen. Interessant om te zien hoe deze ambachtslieden het oude vak beheersen en e.e.a. weer in originele staat aanbrengen en herstellen.
Voor meer foto's  en voor meer nieuws op de Homepagina onder de tab "Comm. en Taakgroepen" , en "Fotoalbum". 
Gaele Stoker 31 jaar administrateur

Op maandagavond 18 april 2016, tijdens de financiële gemeenteavond van de Protestante gemeente te Woudsend, is Gaele Stoker in het zonnetje gezet.
Het College van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Woudsend heeft Gaele voorgedragen aan de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN, voor het ontvangen van het draaginsigne in zilver. Dit voor zijn inzet voor de gemeente en het    31  jaar lang vervullen van de functie van administrateur binnen de gemeente.
Voorzitter Jan de Groot van het College mocht aan Gaele het draaginsigne in zilver en een oorkonde uitreiken. Jan feliciteerde Gaele en bedankte hem voor zijn inzet en werk voor de gemeente al die jaren.                                                                               Echtgenote Pietsje kreeg een bos bloemen als dank voor haar ondersteuning aan Gaele.                                                                                   
Tenslotte wenste Jan dat Gaele het draaginsigne, als teken van dankbaarheid voor dit werk,  nog lang en met vreugde mag dragen.
Ook de voorzitter van de kerkenraad, Stans Visser bedankte Gaele hartelijk voor het vele werk dat Gaele voor onze gemeente heeft gedaan. Als dank van de hele gemeente kreeg Gaele een enveloppe met inhoud overhandigd.

Inzamelen blik en oud ijzer
Na het succesvol inzamelen van blik en oud ijzer voor de aktie dolfhins4specialkids vinden wij het jammer dat de aktie is gestopt.
Het college van kerkrentmeesters heeft nu besloten om met het inzamelen van blik, bierdoppen, koper, lood, zink en oud ijzer (geen witgoed) door te gaan.
Zo helpen we mee aan een beter milieu en het kost u niets!
De opbrengst gaat dan naar het college van kerkrentmeesters, ten bate van de restauratie voor het kerkorgel in de Karmel.
U kunt het brengen op de A.H. Trompstrjiitte 17. Op de oprit staat een bak waar u het in kan doen. We kunnen het ook bij u ophalen, bel dan naar onderstaand telefoonnummer.
Jan de Groot 0514-591992 / 0622063683.
College van kerkrentmeesters

Graag gedaan,
 
We hebben nu een volledig team van liefhebbers,die bij u
senioren en alleenstaanden ,gaarne willen helpen kleine klusjes op te knappen/
cq op te lossen. Twijfelt u ,of uw klusje in aanmerking komt voor onze klussendienst ,genaamd” GRAAG GEDAAN”,kunt  U altijd bellen.
Dus schroom niet. We hebben er deskundige en technische mensen bij,zodat we altijd de juiste mensen voor het klusje kunnen sturen. Zo hoeft U zich niet meer te ergeren aan bv. afhangende gordijnrails,loszittende deurklinken,niet werkende deurbel of schemerlamp of iets wat U al langer stoort. Over de onkosten kunnen we het snel eens worden,(mits er geen onderdelen tbv reparatie moeten worden aangeschaft) Die is gratis.
 
bel:
coördinator  Jack Bobbink .
Telf: 0514-591847 of mob. 0625157225 
 
terug