corona-update corona-update
Update: 29 mei 2021
Voortgang  kerkdiensten in coronatijd en hoe om te gaan met verdere versoepeling in de zomerperiode.

Op dit moment kunnen we in onze kerk op een veilige manier vieren met 30 gemeenteleden en zingen we nog niet. Om de dienst bij te wonen kunt u zich aanmelden via de website of u kunt de dienst volgen via kerkdienstgemist.nl
Deze richtlijn hanteren we voorlopig t/m 1 augustus tenzij het moderamen vanwege positieve ontwikkelingen anders kan beslissen. Mocht dat zo zijn dan wordt het in de kerkdienst afgekondigd en komt er een bericht op de website en Facebook.  We realiseren ons dat naarmate het langer duurt het zwaarder wordt voor iedereen. Maar we menen dat op dit moment, met het eind in zicht, voorzichtigheid belangrijker is dan mogelijk te snel open.  Mocht u vragen hebben dan kunt u de voorzitter bellen.  We wensen iedereen sterkte en een goede zomertijd. 

De kerkenraad van de PG te Woudsend e.o. 


Update: 14 april 2021

Heel voorzichtig kunnen we weer een klein beetje vooruit kijken. Veel perspectief is er echter nog niet en nog veel is onzeker. Laten we hopen dat met mooi lenteweer ook het zonnetje weer gaat schijnen voor veel mensen. Voorlopig zullen de diensten nog (grotendeels) online plaatsvinden, maar hopelijk gaat ook dat de komende tijd de goede kant weer op.

We nodigen u van harte uit de diensten online te bekijken via pgwoudsend/kerkdienstgemist.nl.

Kerkenraad Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.

Vieringen Karmel vanaf 20 december a.s. online

Als kerk zijn we onderdeel van de samenleving. Na een dringende oproep van het moderamen  van de Generale Synode van onze Protestantse Kerk en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), waar de Protestantse Kerk lid van is, en de classis hebben we – met pijn in ons hart- het besluit genomen de komende periode uitsluitend online te vieren. Daarvoor zijn twee redenen. We willen onze solidariteit tonen met alle ondernemers die noodgedwongen hun deuren moeten sluiten en met allen die in de zorg en het onderwijs werken en door deze lockdown getroffen zijn. Als kerk willen we optimaal meewerken om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. We wensen iedereen die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen daarvan ondervindt, veel sterkte. 


De liturgie gaat door in De Karmel
Voor de zondagen in de komende periode kunt u de info volgen via de website en Facebook. Mocht u geen internet hebben dan kunt u de informatie lezen in het vitrinekastje bij de kerk.

Voor de mensen die aan huis gebonden zijn proberen we zoveel mogelijk informatie door te geven en roepen gemeenteleden daartoe op hier aan mee te doen.
 
Zondag zal de dienst via Kerkdienstgemist te volgen zijn. (Klik op het logo in rechterkolom)

Uitvaart
 Behalve de kerkdiensten worden ook mensen geraakt die afscheid moeten nemen omdat er iemand sterft. Alle uitvaarten zijn gebonden aan de richtlijnen en maatregelen hiervoor.
Mocht u ermee te maken krijgen dan volgen we de richtlijnen van de classis en hebben we inmiddels de technische mogelijkheden om de rouwdienst live te volgen via internet.

We betreuren het zeer dat het op dit moment niet anders kan en wensen iedereen sterkte.
terug