corona-update corona-update
Vieringen Karmel vanaf 20 december a.s. online

Als kerk zijn we onderdeel van de samenleving. Na een dringende oproep van het moderamen  van de Generale Synode van onze Protestantse Kerk en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), waar de Protestantse Kerk lid van is, en de classis hebben we – met pijn in ons hart- het besluit genomen de komende periode uitsluitend online te vieren. Daarvoor zijn twee redenen. We willen onze solidariteit tonen met alle ondernemers die noodgedwongen hun deuren moeten sluiten en met allen die in de zorg en het onderwijs werken en door deze lockdown getroffen zijn. Als kerk willen we optimaal meewerken om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. We wensen iedereen die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen daarvan ondervindt, veel sterkte. U kunt uw solidariteit tonen door de kaart die u deze week heeft ontvangen vanuit het engelenproject,  voor uw raam te hangen en op kerstavond 24 december een lichtje buiten te zetten.
We nodigen u van harte uit de diensten online te bekijken via pgwoudsend/kerkdienstgemist.nl.

Gezegende Kerstdagen en houd vol, heb lief en bliuw sûn.

Kerkenraad Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.


De liturgie gaat door in De Karmel
Voor de zondagen in de komende periode kunt u de info volgen via de website en Facebook. Mocht u geen internet hebben dan kunt u de informatie lezen in het vitrinekastje bij de kerk.

Voor de mensen die aan huis gebonden zijn proberen we zoveel mogelijk informatie door te geven en roepen gemeenteleden daartoe op hier aan mee te doen.
 
Zondag zal de dienst via Kerkdienstgemist te volgen zijn. (Klik op het logo in rechterkolom)

Uitvaart
 Behalve de kerkdiensten worden ook mensen geraakt die afscheid moeten nemen omdat er iemand sterft. Alle uitvaarten zijn gebonden aan de richtlijnen en maatregelen hiervoor.
Mocht u ermee te maken krijgen dan volgen we de richtlijnen van de classis en hebben we inmiddels de technische mogelijkheden om de rouwdienst live te volgen via internet.

We betreuren het zeer dat het op dit moment niet anders kan en wensen iedereen sterkte.
terug