Taakgroepen Taakgroepen
Zendingscommissie
De zendingscommissie heeft als hoofddoel de benodigde gelden bijeen te brengen voor
het missionair aandeel buitenland.
De meeste gemeenteleden storten een vaste jaarlijkse bijdrage. Daarnaast worden er een aantal zendingscollectes gehouden in kerkdiensten. Drie diensten (voor- en najaar en pinksterdienst) hebben een zendingskarakter, zodat ook de gemeente erbij betrokken wordt. Deze diensten worden met de voorganger voorbereid. Hierbij kunnen ook gasten worden uitgenodigd die een bepaald onderwerp toelichten.
Contactpersoon:
Mevr. Alina de Groot
tel.nr. 0514-591785

 
Zangdienstcommissie
Er worden 2 à 3  zangdiensten per jaar gehouden. Het zijn avonddiensten met als motto: ”Sjonge yn ’e Karmel”. Per dienst kan een subthema worden bepaald. Het zingen wordt afgewisseld met gedichten of een korte meditatie.
Er worden Nederlandse en Friese lederen gezongen uit het Liedboek voor de kerken, de bundel van Johannes de Heer of  Opwekkingsbundels. Soms is er ook een instrumentaal muzikaal intermezzo.
Contactpersoon:
Mevr. Sietske de Groot-Schaap
e-mail: sietskedegroot(at)hotmail.com
 tel: 0514-591590

 
Commissie liturgisch bloemschikken
Voor speciale zondagen en bijzondere kerkelijke perioden worden er liturgische bloemschikkingen geplaatst in het liturgisch centrum in de kerk.
Wekelijks staan er twee bossen bloemen in de kerk die na de dienst worden gebracht worden bij gemeenteleden of dorpsgenoten.

contactpersoon: Marjolijn IJntema
www.waterleliewoudsend.nl
tel. nr. 06-40279790
 
Beamteam / Beeld en geluid

In onze kerkdiensten gebruiken we sinds 2008 de beamer als ondersteuning en recent, sinds de aanvang van de coronacrisis in maart 2020, camera’s om de dienst op te nemen en “live te streamen” (daardoor zijn de Diensten online zowel direct alsook achteraf te bekijken via Kerkdienstgemist.nl).
Er is een team van gemeenteleden  (jong en oud) die het “beameren en filmen” elke zondag ondersteunen. Het beamteam-lid, dat volgens het rooster aan de beurt is, ontvangt van de predikant de liturgie voor de betreffende eredienst. Deze liturgie wordt in het programma Power Point uitgewerkt. De predikant heeft de laatste controle over de presentatie. Degene die de presentatie gemaakt heeft bedient op zondag ook de knoppen en zorgt na afloop dat alles wordt opgeruimd e.d..
De “filmer” zorgt in de dienst voor het schakelen tussen de camera’s en het beeld van de beamer.
Er zijn vaste afspraken over het maken van de presentatie en voor het filmen, de vrijwilligers hebben hiervoor een “korte cursus” gevolgd.
Aan gastvoorgangers wordt gevraagd hun liturgie digitaal aan te leveren en gebruik te maken van de multimediale middelen van onze kerk.
Contactpersoon:
de heer Rob Bosman
e-mail: beamteampknwoudsend(at)gmail.com
tel: 06 - 1919 3474

Redactie kerkblad
Schriftelijke informatie ontvangen gemeenteleden door middel van het kerkblad “Rondom de Karmel”, dat 8 keer per jaar verschijnt.
Redactieadres:
mevr. Maaike de Groot
e-mail: kerkbladwoudsend(at)home.nl
tel: 0514-591992

Concertcommissie
In Woudsend willen we als kerk naar buiten treden. Dat proberen we op verschillende manieren vorm te geven, bijvoorbeeld door het organiseren van concerten in De Karmel. De Concertcommissie vervult hierbij een faciliterende rol. Musici kunnen in overleg en tegen betaling van de huur gebruik maken van de kerk. De Concertcommissie zorgt dat alles geregeld wordt (opstelling van de stoelen, verwarming, verlichting, geluid etc).
In de pauzes of na afloop wordt er een drankje aangeboden zodat de bezoekers de musici en elkaar kunnen ontmoeten.
Voorbeelden van bijzonder geslaagde concerten zijn: Een optreden van de Urker Zangers, orgelconcerten op Monumentendag en de Woudsender koren.
Contactpersoon:
mevr. Jolly van Hijum
e-mail: mensenorganisatie(at)planet.nl
tel: 0514-591765

 
Geldwervingscommissie
Deze commissie vindt zijn oorsprong in de tijd dat er geld moest worden ingezameld om de verbouwing van de kerk te kunnen bekostigen. Voorlopig blijft de commissie nog actief en organiseert jaarlijks een actie in Woudsend, zoals b.v. de kerstkaartenactie in november 2013.
Contactpersoon:
de heer Otto Spoelstra 
 
rooster inleveren kopy rooster inleveren kopy