Bijzondere diensten

Bijzondere diensten
Er zijn regelmatig diensten met een bijzonder karakter.
-Door het jaar worden er enkele zangdiensten gehouden op zondagavond om half acht.
-Jaarlijks is er de startdienst (september), de laatste zondag van het kerkelijk jaar in november, een tweetal Friese diensten (buiten het toeristenseizoen) en een kerk-school- en gezinsdienst i.s.m. de Meester van der Brugschool.
-In de zomerperiode is er een recreatiedienst waaraan het Shantykoor van Woudsend “de Pollesjongers” zijn medewerking verleent.
-Tijdens het dorpsfeest wordt een tentdienst gehouden. Dit is een oecumenische dienst, georganiseerd door de Raad van Kerken.
-De Raad van Kerken verzorgt verder de vredesdienst, de oudejaarsviering en samen met de Jeugdraad de ‘slotdienst jeugdwerk’ aan het eind van het seizoen.
-Door en voor de jeugd zijn er jaarlijks twee avonddiensten die door de jeugddienstcommissie worden voorbereid. Daarnaast is er drie keer per jaar een Sunday Half Hour om half één op zondag.  Dit is een korte laagdrempelige viering die ongeveer een half uur duurt.  
-De veertigdagentijd voor Pasen beginnen we samen met de parochie van St Michael op de Aswoensdag met een sobere maaltijd en een korte viering. Op bid- en dankdag, in maart en november, is er een avonddienst op woensdag. De biddag wordt in oecumenisch verband gevierd.
-Het hele jaar door worden op maandagavond, voor de kerkenraadsvergaderingen, korte vespers gehouden. Hierbij is iedereen welkom.
 
terug