Belijdenisdienst Belijdenisdienst
Wie wil nadenken over het doen van geloofsbelijdenis of er vragen over heeft, kan contact opnemen met de predikant. Belijdenis doen is niet specifiek leeftijdgebonden. Belijden is je uitspreken vóór,  je laat je stem horen, jouw leven opgenomen in de brede stroom van de christelijke traditie. Dat doen we in het midden van de gemeente in de Pinksterdienst. Een persoonlijke stap op de geloofsweg. Je hoeft niet meteen te beslissen, maar je kunt wel op weg gaan, en wie weet wat je dan allemaal tegenkomt! 
 
contactpersoon: vacant

 
terug