Beleidsplan 2022-2026 (concept) Beleidsplan 2022-2026 (concept)

Volgens de kerkorde moet een kerkelijke gemeente iedere vier jaar een beleidsplan schrijven om zo richting te geven aan het kerkelijk leven. Afgezien van de kerkordelijke verplichting is het zinvol om je als gemeente van tijd tot tijd te bezinnen op de koers die je vaart.

Gepoogd is om dit beleidsplan zo beknopt mogelijk te houden. Dit bevordert de leesbaarheid en de uitvoerbaarheid. De uitvoering hiervan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig wordt het beleid bijgesteld.

Hieronder vindt u de verschillende bestanden van de concept versie van het Beleidsplan 2022-2026
Deze ligt ook ter inzage bij de scriba. Wanneer het beleidsplan akkoord is bevonden, kunt u het volledige plan hier ook lezen.

Beleidsplan CVK 2022-2026
Beleidsplan Diaconie 2022-2026
Beleidsplan Jeugd 2022-2026
Beleidsplan Pastoraat 2022-2026
Plaatselijke regelingen en afspraken 2022 
Bijlage A Taakomschrijving Beleidsplan 2022-2026
Bijlage B Commissies en Taakgroepen kerkenraad 2022-2026

 

terug