Algemeen Algemeen
Pastoraat is allereerst een taak voor de hele gemeente: omzien naar elkaar. Samen met anderen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Gemeenteleden ontmoeten elkaar bij allerlei gelegenheden en activiteiten. Daar vindt pastoraat plaats. In engere zin is pastoraat het contact tussen ouderling/wijkassistent /predikant en één of meer gemeenteleden.
 
Wijkteams
In 2020 is vanuit de bestaande opzet van wijkteams een proces in gang gezet om het pastoraat opnieuw vorm te geven.  Op dit moment is de opzet: vier grote wijken met elk een ouderling (twee wijken vacant )  en daarnaast wijkassistenten voor bezoekwerk en b.v. het mede organiseren van ontmoetingsavonden. Samen vormen zij het wijkteam. De ouderling doet al het ambtelijke werk en ook het verwelkomen van nieuw ingekomen leden. Het wijkteam komt regelmatig bij elkaar voor onderling contact over de praktijk van het wijkwerk. De nieuwe opzet zal in het nieuwe  beleidsplan 2021-2025 worden uitgewerkt.


Wijkouderlingen:


Mevr. Akke de Boer                    tel: 0514-591283
                                                    e-mail: corenakkedeboer(at)ziggo.nlMevr.Janny de Vries                   tel: 0514 - 591177
                                                    e-mail: jannydevries4(at)gmail.com


 
terug