40-dagen tijd 40-dagen tijd
1e zondag 40- dagentijd Zeven werken van barmhartigheid.

De zieken bezoeken

" Ik was ziek en jullie bezochten mij" 
Matteüs 25 vers 36

terug