Sunday Half Hour Sunday Half Hour
De jeugddienstcommissie, catecheseleiding en jeugdouderling(en) zijn samen met de predikant in gesprek gegaan over vieringen met jongere gemeenteleden. Concreet is daar een Thomasviering uit voortgekomen. Deze wordt georganiseerd door de jeugddienstcommissie. Ook wordt er zo nu en dan een Sunday Half Hour gehouden. Dit is een laagdrempelige dienst die gericht is op jongeren van 12-30 jaar. In de kerkzaal wordt begonnen met koffie en thee. Vervolgens is er de overgang naar een viering die ongeveer een half uur duurt. De dienst wordt rond een maatschappelijk thema ingevuld met beeld, muziek, lezing en gebed.
 
 
terug