zaterdag 24 december 2022 om 22.00 uur

Kerstnachtdienst
Voorganger(s): Ds. R. Bosman-Romkema

Thema: Verlangen naar Licht
m.m.v. Koor 'De Reinbôge'

terug