Startzondag

Op zondag 9 september hebben we de startzondag gevierd. Aan de kerkdienst verleenden het Kwartettenkoor en kinderkoor Prelude hun medewerking. Na afloop werd er koffie gedronken en geluncht. De kerk was de hele middag nog geopend, vanwege de monumentendag. De film "De Karmel onderweg" werd vertoond en er was een workshop Taizéliederen zingen. De middag werd afgesloten door goochelaar Jan.

Bekijk alle foto's
 
Kerkproeverij

Kerkproeverij Kerk- en schooldienst 

Op zondag 24 september vierden we onze jaarlijkse kerk-en schooldienst.
Wat kunnen we terug kijken op een mooie dag:, kerk-en schooldienst in het thema van een Kerkproeverij.
Veel mensen hebben de kerk kunnen proeven, de kinderen hebben met plezier meegedaan,
Alles wat er aan de kerk te proeven was is gedaan.
Wat hebben we heerlijk gezongen met orgel en piano.
Er was voldoende aandacht voor collectedoelen, muziek, voorbeden, omzien naar elkaar.
De nazit was perfect georganiseerd met koffie en lunch.
Oud en jong gingen met elkaar in gesprek.
Er was volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.
Heel veel mensen hebben zich ingezet voor deze dag.
Ieder met eigen talent en op verschillende momenten op deze dag.
We bedanken iedereen die zijn of haar steentje hieraan heeft bijgedragen.

Bekijk alle foto's
 
Maaltijdcatechese 2017

Op Witte Donderdag vierden we de maaltijd van de Heer.
De kinderen vragen: Waarom is deze nacht anders, dan alle andere nachten.
De jongste kinderen doen voor het eerst mee en zijn hier tijdens de maaltijdcatechese op voorbereid. Er waren op Witte Donderdag 11 diakenen.
De kinderen hebben allemaal meegeholpen bij de voorbereidingen en in de viering.

Bekijk alle foto's
 
Scheppingsverhaal

De schepping in beeld
 
In het kader van Tsjerkepaad  2016 zijn de fotografen Jaap Kuiper en Sjirk Dijkstra gevraagd om het scheppingsverhaal uit de bijbel in beeld te brengen.

Een fotografische uitdaging van een mooi thema.
De foto’s geven een beeld van de zeven scheppingsdagen weergegeven met de eigen interpretatie van beider fotografen .
Tijdens de voorbereiding hebben we beiden gemerkt dat het onderwerp heel veel ruimte geeft om tot mooie- en verrassende beelden te komen. 

Veel tijd is dan ook gaan zitten in de selectie, maar nu het klaar is denken we met alle getoonde beelden het onderwerp te hebben gevangen.
‘Eigenlijk hadden we nog wel meer foto’s op willen hangen maar helaas is de beschikbare ruimte beperkt’.
Bij een aantal dagen is het onderwerp letterlijk weergegeven maar soms ook met een ‘ knipoog’ .

Het is een echte Woudsender aangelegenheid geworden want de foto’s zijn geprint bij drukkerij van Dijk, die dit naar onze mening voortreffelijk heeft gedaan.
De expositie is op iedere zaterdag van 2 juli tot en met 10 september van 13.30 uur tot 17.00 uur.
 

Bekijk alle foto's
 
Eeuwigheidszondag 2015

Bekijk alle foto's
 
Startzondag

Bekijk alle foto's
 
Vredesdienst

Bekijk alle foto's
 
palmpasen 2015

Bekijk alle foto's
 
Pasen 2015

Bekijk alle foto's
 
kerstdienst 2014

Bekijk alle foto's
 
2 Basisscholen, 2 kerken, 1 kerstfeest

Bekijk alle foto's
 
Foto's 2e advent zondag

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 26 oktober 2014

Doopdienst zondag 26 oktober 2014

Bekijk alle foto's
 
STARTZONDAG

Startzondag 28 september 2014

Bekijk alle foto's
 
herdenkingsdienst slachtoffers vliegramp

Bekijk alle foto's
 
Karmel Muziekfestival

Karmel Muziekfestival zondag 22 juni 2014

Bekijk alle foto's
 
passion 2014

Bekijk alle foto's
 
restauratie kerkorgel

Bekijk alle foto's
 
Symbolisch bloemschikken
 

Bekijk alle foto's