PKN
Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.
 
namenlijst kerkenraad namenlijst kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) en de predikant. De kerkenraad vergadert acht keer per jaar.
Contactpersonen van de geledingen van de kerkenraad:

 
  Predikant:
  Ds.R. Bosman-Romkema  tel: 0514-850710
                                               e-mail: predikant@pgwoudsend.nl

 


 Voorzitter   : 
  Mevr. S.Visser                   tel: 0514-591286 /06-15247993
                                                e-mail:voorzitter@pgwoudsend.nl     
                                             
  Scriba  :
  Mevr. A. Hiemstra-Bethlehem tel:0514-591296 /06-47553832
                                                e-mail:  scriba@pgwoudsend.nl

                      
  Notulist kerkenraadsvergadering:
 
Mevr. E.Kuiper-Groeneveld (maakt geen deel uit van de kerkenraad)
                                                            
  Ouderling:

  Mevr.A. de Boer                     tel: 0514591283
                                                e-mail:corenakkedeboer(at)ziggo.nl  

 

  Mevr. .J de Vries                     tel: 0514 - 591177
                                                 e-mail: jannydevries4@gmail.com


  Jeugdouderling: 
  Dhr. O. Spoelstra                   tel: 0514-592159  
                                                 e-mail: ottospoelstra(at)gmail.com 

     
  Ouderling / kerkrentmeester:

 
de heer H.de Vries                tel: 06- 53761162
                                                e-mail:   hayodevries@ziggo.nl 
 

  

   Leden CVK:   (geen lid kerkenraad)
  
   de heer A.de Ruiter
   de heer M.Hospes. penningmeester
   de heer P.Sieperda  vice voorzitter
   mevr.D.Wobben secr. email: cvk@pgwoudsend.nl
   de heer G.Wiersma
   de heer R.Schaap

   Archivaris:   (geen lid kerkenraad)
   de heer E. van Hijum.

   Administratie :  (geen lid kerkenraad)
   de heer G.Stoker                       tel: 0514-591950
                                                e-mail: admcvk@pgwoudsend.nl

   Collectebonnen:  (geen lid kerkenraad)
   de heer M.Hospes, Dr.Bongastr. 8.   tel: 0514-591660

   bankrekening: NL29FVLB00699843340 Prot.Gem.Woudsend CA

  Diaconie:
  Voorzitter:                                                
 
Mevr.A. de Groot Osinga       tel: 0514-591320      

 Secretaris:
  Mevr. M. Eppinga-Bijl        tel: 0514-591652            
                                               e-mail: diaconie@pgwoudsend.nl
  Penningmeester:
  Mw.D.Schumm-Voorkamp tel: 0514591226/0637607819
                                                e-mail: dianaschumm@ziggo.nl
                                            
  de heer Y.Braaksma                    tel: 0514-795101
                                                
  de heer en mevr.H. en M. Eppinga (duobaan)
                                                 tel: 0514 - 591652


  Administrateur diaconie:  (geen lid kerkenraad)
  Mevr.J. Postma                tel: 0514-591797
                                                 e-mail: admdiaconie@pgwoudsend.nl

 

 

 

 

terug
 
 
Nieuws
meer
 
Facebook

De Karmel is ook op Facebook te vinden. 'Like' onze pagina hier!
 
passion 2014 film
 
http://youtu.be/VjIyT3alVF8 meer
 
uw dagelijks woord
 
Film de Karmel onderweg
meer
 
Taizé ontmoetingen
 
Visje teksten
 
Elektronische kerk
 
websites algemeen
meer
 
Webmaster

Website, voor vragen opmerkingen  en/of aanvullingen, neem contact  op via deze site, met de webmaster           (Hayo de Vries) via pgwoudsend@gmail.com

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.