PKN
Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.
 
Algemeen Algemeen

De kerkenraad heeft de zorg voor de stoffelijke zaken, voor zover niet van diaconale aard, aan het College van Kerkrentmeesters toevertrouwd.
 
Dit college heeft het beheer over:
- het kerkgebouw De Karmel met de aangelegen terreinen.
  (een deel van het terrein is verhuurd aan de plaatselijke speeltuinvereniging).
- de pastorie
- het verenigingsgebouw "it Reidhintsje"
- enige graven op de begraafplaats Ypecolsgea. 
De gebouwen (kerkgebouw, pastorie en verenigingsgebouw) zijn eigendommen van de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. Voor verdere informatie zie beleidsplan.

Contactpersoon:
de heer J. de Groot voorzitter tel: 0514-591992


                                            

Leden:   (geen lid kerkenraad)
   de heer A.de Ruiter
   de heer M.Hospes penningmeester
   de heer P.Sieperda  
   mevr.D.Wobben secr. e-mail:
   de heer G.Wiersma

 Archivaris:   (geen lid kerkenraad)
 de heer U.Hoekema                tel: 0514-591474

 Administratie :  (geen lid kerkenraad)
 de heer G.Stoker                    tel: 0514-591950
                                             e-mail: adm
Collectebonnen: (geen lid kerkenraad)
 de heer M.Hospes tel: 0514-591660

 bankrekening: NL29FVLB00699843340 Prot.Gem.Woudsend

 

 
Tarieven Rouw- en Trouwdiensten Tarieven Rouw- en Trouwdiensten

Tarieven Huwelijksdiensten met ingang van 2016:
 
 Huwelijk in de Karmel:
-Eén van beiden is gemeentelid
-Eigen predikant van de gemeente
-Eigen organist van de gemeente                                                                                                   Kosten: € 200,00.
 
Huwelijk op een andere locatie, wel onder de verantwoording van onze gemeente:
-Eén van beiden is gemeentelid
-Eigen predikant van de gemeente
-Eigen organist van de gemeente                                                                                                  Kosten : € 150,00
NB: de kosten voor de trouwlocatie zijn voor rekening van het bruidspaar.
 
Huwelijk op een andere locatie, wel onder de verantwoording van onze gemeente:
-Eén van beiden is gemeentelid
-Predikant wordt door het bruidspaar geregeld
-Eigen organist van de gemeente                                                                                                 Kosten : € 100,00
NB: de kosten voor de predikant en de trouwlocatie zijn voor rekening van het bruidspaar.
 
Het sluiten van het burgerlijk huwelijk in de Karmel:
-kosten leges voor het bruidspaar
-huur de Karmel € 175,00  
(als tevens het kerkelijk huwelijk in de Karmel wordt gehouden bedraagt het huurbedrag € 250,00, dit is excl.bijkomende kosten maar incl. het gebruik van het orgel, maar excl.de kosten organist)
Eventueel gebruik beamer zal afzonderlijk in rekening gebracht worden(€ 50,00).
 
Tarieven Rouwdiensten:
Dienst in de Karmel:

-Gemeentelid
-Tot 5 jaar geleden gemeentelid maar verhuist naar een verzorgingstehuis
-Eigen predikant van de gemeente         
-Inclusief koster 2 uren              
-Organist via de uitvaartverzorger                                                                                             Kosten (via uitvaartverzorger):       € 0,00
 
Dienst in de Karmel:
-Geen gemeentelid
-Langer dan 5 jaar geleden gemeentelid.
-Eigen predikant van de gemeente
-Inclusief koster 2 uren
-Organist via de uitvaartverzorger                                                                                            Kosten (via uitvaartverzorger):       € 250,00
 
Dienst in het Reidhintsje:
-Geen gemeentelid
-Inclusief koster 2 uren
-Zonder predikant                                                                                                                 Kosten (via uitvaartverzorger):       € 150,00
 
Bij een rouwdienst met een andere predikant dan die van de eigen gemeente worden de kosten van deze predikant doorberekend via de uitvaartverzorger.
 
Gebruik van het Reidhintsje voor koffiedrinken na de dienst (maximaal 75 personen): € 75,00 voor gebruik inclusief koster.
Consumpties worden doorberekend.
Tarieven 2015:    Per consumptie:
Koffie/Fris:                                                          € 1,00
Gevulde koek of belegd broodje                              € 1,25
Cake                                                                   € 0,50
Soep                                                                   € 3,00
 
Extra uren van de koster (buiten de 2 uren die bij de dienst horen)
€ 10,00 per uur.                                                                                                                   Kosten (via uitvaartverzorger)      

 
ANBI regeling/ gegevens ANBI regeling/ gegevensPublicatie gegevens in het kader van de ANBI-transparantie door de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.   
      Op de link  hier kunt u de inhoud openen.

 
 
Nieuws
meer
 
Facebook

De Karmel is ook op Facebook te vinden. 'Like' onze pagina hier!
 
passion 2014 film
 
http://youtu.be/VjIyT3alVF8 meer
 
uw dagelijks woord
 
Film de Karmel onderweg
meer
 
Taizé ontmoetingen
 
Visje teksten
 
Elektronische kerk
 
websites algemeen
meer
 
Webmaster

Website, voor vragen opmerkingen  en/of aanvullingen, neem contact  op via deze site, met de webmaster           (Hayo de Vries) via 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.