PKN
Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.
 
Algemene informatie Erediensten

Kerkelijke gebouwen "De Karmel "
Algemene informatie Erediensten
Een mooie benaming voor de kerkdienst is de traditionele aanduiding “Eredienst”.
In de eredienst klopt het hart van de gemeente. Hier horen we van Gods trouw en liefde. En gedragen door zijn zegen, laten we ons uitzenden in ons leven van alledag. Vieren, leren, dienen, zingen, bidden en delen krijgen een plaats in de eredienst. Vanaf de startzondag in het najaar begint de dienst om 10.00 uur. Vanaf de eerste zondag na Pasen om 9.30 uur. Tijdens een aantal diensten is er - volgens rooster - kinderkerk.
De baby’s en peuters mogen naar de oppasdienst in het “Reidhintsje" achter de kerk. Daar drinken we op de zondagen waarop de eigen predikant voorgaat ook samen koffie of thee.
Dopen kan op aanvraag of op de zondagen die vermeld staan in het kerkblad.
Vijf á zes maal per jaar wordt de Maaltijd van de Heer gevierd, onder meer op Witte Donderdag. Deze vieringen hebben een open karakter waarbij ook kinderen welkom zijn.

Hoogtepunten zijn de kerkelijke feestdagen door het jaar heen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. De tijd voor Kerst, de adventstijd, geven we elk jaar veel aandacht evenals de tijd voor Pasen, de veertigdagentijd. Naast de ‘gewone’ diensten zijn er ook bijzondere diensten. Hierover leest u meer bij het hoofdstuk bijzondere diensten.
 
contactpersoon:

scriba mw. S. Visser- Visserman
e-mail:
telefoonnummer: 0514-591286
Preekvoorziening: dhr. W. Schaap
telefoon 0514-591427
e-mail:


Kerkelijke gebouwen:
De Karmel, 

Ald Tsjerkhof 2,8551 PA Woudsend
't Reidhintsje, 
Kleasterstr 2, 8551 NJ Woudsend
Koster:
Mevr. Sjaan Kramer en Gerhard Wiersma

Mevr. S. Kramer (Sleuteladres)
De Poel 38
8551 NH Woudsend
06-47434459
 e-mail: kosterpknwoudsend(at)gmail.com
terug
 
 
Nieuws
meer
 
Facebook

De Karmel is ook op Facebook te vinden. 'Like' onze pagina hier!
 
passion 2014 film
 
http://youtu.be/VjIyT3alVF8 meer
 
uw dagelijks woord
 
Film de Karmel onderweg
meer
 
Taizé ontmoetingen
 
Visje teksten
 
Elektronische kerk
 
websites algemeen
meer
 
Webmaster

Website, voor vragen opmerkingen  en/of aanvullingen, neem contact  op via deze site, met de webmaster           (Hayo de Vries) via 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.