PKN
Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.
 
Algemeen Algemeen
De kerkenraad heeft de zorg voor de stoffelijke zaken, voor zover niet van diaconale aard, aan het College van Kerkrentmeesters toevertrouwd.
 
Dit college heeft het beheer over:
- het kerkgebouw De Karmel met de aangelegen terreinen.
  (een deel van het terrein is verhuurd aan de plaatselijke speeltuinvereniging).
- de pastorie
- het verenigingsgebouw "it Reidhintsje"
- enige graven op de begraafplaats Ypecolsgea. 
De gebouwen (kerkgebouw, pastorie en verenigingsgebouw) zijn eigendommen van de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. Voor verdere informatie zie beleidsplan.

Contactpersoon: Voorzitter
de heer H.de Vries  tel: 06- 53761162   e-mail: hayodevries@ziggo.nl

                                     

Leden:   (geen lid kerkenraad)
   de heer A.de Ruiter
   de heer M.Hospes penningmeester
   de heer P.Sieperda  vice voorzitter
   mevr.D.Wobben secr. e-mail: cvk@pgwoudsend.nl
   de heer R.Schaap

 Archivaris:   (geen lid kerkenraad)
 de heer E.van Hijum

 Administratie :  (geen lid kerkenraad)
 de heer G.Stoker                    tel: 0514-591950
                                             e-mail: admcvk@pgwoudsend.nl

Collectebonnen: (geen lid kerkenraad)
 de heer M.Hospes tel: 0514-591660

 bankrekening: NL24RABO0373733348 Prot.Gem.Woudsend

 
terug
 
 
Nieuws
meer
 
Facebook

De Karmel is ook op Facebook te vinden. 'Like' onze pagina hier!
 
passion 2014 film
 
http://youtu.be/VjIyT3alVF8 meer
 
uw dagelijks woord
 
Film de Karmel onderweg
meer
 
Taizé ontmoetingen
 
Visje teksten
 
Elektronische kerk
 
websites algemeen
meer
 
Webmaster

Website, voor vragen opmerkingen  en/of aanvullingen, neem contact  op via deze site, met de webmaster           (Hayo de Vries) via pgwoudsend@gmail.com

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.